พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘