พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พล.ร.ท.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย จก.สสท.ทร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๘  ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๓ บก.รร.สสท.ฯ