แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดของผู้เกษียณอายุราชการ

แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดของผู้เกษียณอายุราชการ

 

๑.     ระบบเติมเงิน

-          เบอร์จะถูกปลดออกจากกลุ่มโทรฟรี (MVPN)

-          ๔ ต.ค. จะไม่มีการเงินเติมให้ ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ โดยเติมเงินด้วยตัวเอง และไปดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดและเปลี่ยนโปร ตามที่ต้องการ หากไม่มีการเติมเงิน หรือดำเนินการใด ซิมการ์ดจะหมดอายุการใช้งาน

 

๒.     ระบบรายเดือน

-          เบอร์จะถูกปลดออกจากกลุ่มโทรฟรี (MVPN)

-          ในวันที่ 3 ต.ค. สสท.ทร.จะปรับจากระบบรายเดือนเป็นระบบเติมเงินซึ่งจะมีเงินเติมให้ จำนวน 100 บาท

-          ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ โดยเติมเงินด้วยตัวเอง และไปดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดและเปลี่ยนโปร ตามที่ต้องการ หากไม่มีการเติมเงิน หรือดำเนินการใด ซิมการ์ดจะหมดอายุการใช้งาน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   :   ๕๗๖๓๖