ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน