ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองทัพเรือ และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี