มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล รายการ “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก”

มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล รายการ “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก”

มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล รายการ “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ในการผ่าตัดโรคหัวใจ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ การใช้หัวใจเทียม เป็นต้น สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกัน รายละเอียดสามารถดูได้ที่  https://www.runlah.com/events/rfhl19