พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และข้าราชการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และข้าราชการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือโท กฤษดา  ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  และข้าราชการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ  ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๖๐๐ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บก.ทร.พระราชวังเดิม และเวลา ๐๘๓๐ ข้าราชการฯ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.ทร.๔ พระราชวังเดิม