เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พลเรือโท กฤษดา  ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และข้าราชการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๖๐๐ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บก.ทร.พระราชวังเดิม