พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม จก.สสท.ทร. เป็นประธานในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปีที่ ๑๐๗

พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม จก.สสท.ทร. เป็นประธานในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปีที่ ๑๐๗

พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม จก.สสท.ทร. เป็นประธานในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปีที่ ๑๐๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทร. สสท.ทร. อดีตผู้บังคับบัญชา และแขกรับเชิญ เข้าร่วมพิธี ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ อาคาร บก.ทร.๔ พระราชวังเดิม