พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม จก.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม จก.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม จก.สสท.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธีเพื่อการปฏิบัติงานในภายภาคหน้า เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓
ณ ห้องรับรอง สสท.ทร.ชั้น ๓ อาคาร บก.ทร.๔ (พระราชวังเดิม)