ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มอบของที่ระลึกให้กับบริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มอบของที่ระลึกให้กับบริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มอบของที่ระลึกให้กับบริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด ในการสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ AI และ Big Data กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง 
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยบริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด
เป็นผู้พัฒนาระบบเว็บนิทรรศการออนไลน์หรือ Virtual Exhibition Website ในครั้งนี้

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มอบของที่ระลึกให้กับบริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง