ค่าตาราง proxy

Release Date : 04-02-2013 14:36:21

!! หากเข้า INAVY หรือเว็บภายในหน่วยงานไม่ได้ โปรดตั้งค่า Bypass ตามตัวอย่างข้างล่าง !!

การตั้งค่า Bypass Proxy ด้วย โปรแกรม Firefox


- เลือกเมนูการตั้งค่า

tu1

- พิมพ์ค่าตัวเลข Proxy ในช่องหมายเลข proxy ตามพื้นที่ และสิทธิของท่าน ข้าราชการทั่วไปพื้นที่สัตหีบ ค่า proxy เป็น 10.106.84.99 เป็นต้น   
tu2

การตั้งค่า Bypass Proxy ด้วย Browser IE


tu3tu4tui5