กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมลดการใช้สาธารณูปโภคครั้งที่ ๑ โดยร่วมกันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วย

Release Date : 30-01-2015 00:00:00
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมลดการใช้สาธารณูปโภคครั้งที่ ๑ โดยร่วมกันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วย

กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมลดการใช้สาธารณูปโภคครั้งที่ ๑ โดยร่วมกันทำ   ความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วย เพื่อลดการใช้สาธารณูปโภค (พลังงานไฟฟ้า) ของกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมลดการใช้สาธารณูปโภคครั้งที่ ๑ โดยร่วมกันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง