นาวาเอก นพดล บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ

Release Date : 06-02-2020 17:12:29
นาวาเอก นพดล บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ

ผู้อำนวยการกองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปลดทหารกองประจำการ ให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการกองประจำการครบตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยมีการมอบประกาศณียบัตร  และได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ เพื่อการดำเนินชีวิตหลังจากปลดประจำการ
  
  
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก นพดล บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง